29 marca 2022
Centrun Nowych Technologii Politechniki Śląskiej

Po raz drugi zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Udział wzięły zespoły studentów i doktorantów, a także pracowników działu promocji uczelni. Powstały prototypy gier stworzone z myślą o uatrakcyjnieniu dni otwartych uczelni, mające na celu zainteresować konkretnymi kierunkami na uczelni i samą placówką.